Chính sách bảo mật

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Chính sách này áp dụng cho các thông tin cá nhân của các quý khách hàng TVV Việt Nam nhận được qua thông tin tài khoản của quý khách hàng khai báo trên các website. TVV Việt Nam sử dụng thông tin của quý khách hàng để chào hàng và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cũng như hỗ trợ công việc kinh doanh của TVV Việt Nam như: marketing, chào hàng và các công việc hợp pháp khác nhằm đáp ứng và phục vụ tốt nhất nhu cầu của quý khách hàng.

Phạm vi sử dụng thông tin:

Lưu trữ thông tin

TVV Việt Nam cam kết bảo mật thông tin của bạn tuyệt đối. Thông tin của bạn được chúng tôi lưu trữ và bảo mật suốt quá trình hoạt động của TVV Việt Nam. TVV Việt Nam có quyền lưu trữ hoặc chấm dứt  tài khoản khách hàng nếu vi phạm những điều khoản sử dụng của Kid Power

Thắc mắc liên hệ

Phương tiện và công cụ để bạn tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Bạn hoàn toàn có quyền chỉnh sửa các dữ liệu cá nhân của mình. Theo tài khoản cá nhân của bạn đã có, bạn vui lòng đăng nhập tài khoản, click vào phần “thông tin cá nhân” và chỉnh sửa các nội dung bạn muốn.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

TVV Việt Nam cam kết tuyệt đối bảo mật thông tin của khách hàng, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của TVV Việt Nam

Call Now